Gạch bông cổ điển CTS 22.1

Gạch bông cổ điển CTS 22.1, được sản xuất tại Đà Nẵng – Việt Nam. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia trên thế giới… Gạch bông Đà Nẵng CTS được kiểm soát chất lượng theo qui trình ISO 9001:2008. Gạch Bông nghệ thuật CTS