Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Gạch Bông Tiên Sa

Địa chỉ: 21 Thân Cảnh Phúc, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà máy: Quốc lộ 14G, Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 
MST:
 0401959611
ĐT: 0981675275 – 0981.675.275
Email: [email protected][email protected]
Website: https://gachbongdanang.com/

Gạch Bông Đà Nẵng Liên hệ