Quy trình sản xuất gạch bông

Bước 1: Chuẩn bị vật liệu

– Chuẩn bị khuôn, rập mẫu.

– Chuẩn bị vật liệu: men màu lỏng, vữa đế, dầu thoa khuôn

20140820 083816 Gạch Bông Đà Nẵng

Bước 2: Lắp đặt rập vào khuôn

Bước 3: Chế màu

Bước 4: Rắc hồ lớp đế

Bước 5: Ép thủy lực

Bước 6: Tách khuôn

Bước 7: Rửa & dưỡng hộ tự nhiên

Bước 8: Kiểm tra, phủ lớp bảo vệ & đóng hộp