gạch bông cổ điển DNT 129.1

Gạch bông cổ điển DNT 129.1, được sản xuất tại Đà Nẵng – Việt Nam. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia trên thế giới… Gạch bông Đà Nẵng DNT được kiểm soát chất lượng theo qui trình ISO 9001:2008. Gạch Bông nghệ thuật DNT